top of page

Incluzio

Exploratie (Digitale) Concepten voor Verbinding in een Nieuwe Tijd 

Observatie

Toename eenzaamheid binnen alle groeperingen

Probleem

Verbinding neemt af door digitalisering én  

individualisering 

Oplossing

Opnieuw verbinding maken binnen de nieuwe context en realiteit van digitalisering

Opdracht

Design nieuwe platform concepten 

Business case

Incluzio heeft een funnel gecreëerd voor nieuwe waardevolle services

49388583557_e0d86e7bd6_k_edited.jpg
Sector 

Vastgoed & Maatschappelijke Dienstverlening 

 

Activiteiten 

Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunt Incluzio mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen.  

 

Om daar te komen, is er een verandering nodig in de manier waarop de traditionele zorg in het sociale domein is georganiseerd. Die was namelijk versnipperd en verkokerd. Daardoor blijven mensen onnodig langs de zijlijn staan. Daarbij kijkt Incluzio naar het totaalbeeld: integreren zorg, dienstverlening en het sociale domein.

Beeld1_edited.jpg
Klantvraag

Wat zijn nieuwe concepten die Incluzio in staat stelt een antwoord te geven op dit vraagstuk?  

 

Probleem

Eenzaamheid is een zogenaamd wicked problem. 

Oplossing

De wereld verandert en dat geldt dus ook voor stakeholders, de gebruikers in het zorgdomein en klanten - zoals bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. VANBLEND stelt voor om in deze veranderende wereld de toekomst samen met stakeholders vorm te geven. Dit binnen het thema eenzaamheid. We weten dat zinvolle innovatie vooral tot stand komt door op een andere manier naar vraagstukken te kijken. 

Proces

Om dit te realiseren heeft VANBLEND een zogenaamde ‘Venture Sprint’ opgezet. Tijdens deze sprint zijn in slechts een paar weken tijd antwoorden geformuleerd op het werkelijke vraagstuk. En, in samenwerking met de interne organisatie, huurders en andere stakeholders, werkende prototypes opgeleverd. De prototypes die VANBLEND heeft opgeleverd zijn direct gevalideerd omdat ze ontwikkeld zijn in co-creatie met de eindgebruikers. Dit scheelt niet alleen tijd, het voorkomt ook dat er na implementatie grootschalige change managementprogramma’s ingezet moeten worden om achteraf nog eens gebruikersacceptatie te realiseren.  

 

Business Case & Resultaat

Incluzio heeft een funnel gecreëerd voor nieuwe waardevolle services.

bottom of page