top of page

Gemeente Utrecht

Platformisering Straatmeubilair 

Observatie

Hoeveelheid straatmeubilair neemt toe

Probleem

Eendimensionaal product = Single Use Per Item

Oplossing

Integratie van modules

Digitale innovatie

Straatpaal als een platform

Business case

75% efficiency ratio door integratie van modules. Er zijn hierdoor minder 'assets' nodig en dus minder onderhoud

martin-woortman-VDiELwzM-uw-unsplash.jpg

Photo by Martin Woortman on Unsplash

Sector 

Publieke ruimte 

 

Activiteiten 

Straatmeubilair levert een belangrijke bijdrage aan de ordening, het comfort en de veiligheid in de openbare ruimte. In de grote steden heb je het over grote getallen. Neem de gemeente Utrecht: alleen al het aantal afzetpaaltjes wordt er over de 100.000 stuks geschat. Op zich is daar niets mis mee: die paaltjes lossen allerlei uiterst belangrijke vraagstukken op, van het voorkomen van parkeerhinder tot het scheiden van kwetsbare (fietsers) en minder kwetsbare (auto’s) verkeersstromen.  

 

Observatie 

Maar als het gaat om afzetpaaltjes, weten ze bij de gemeente één ding zeker: het zijn er te veel, de (onderhouds-)kwaliteit laat te wensen over en de uniformiteit is helemaal zoek. Door de jaren heen is een ware wildgroei ontstaan. De paaltjes worden als een “middel-voor-alle-kwalen” over de stad verspreid. In plaats van steeds weer nieuwe paaltjes bij te plaatsen, is het soms echt tijd om een stap achteruit zetten en eens goed te kijken naar het onderliggende vraagstuk, beseft men bij zowel Stadsbeheer als Inkoop.  

Klantvraag 

De product eigenaar straatmeubilair van de gemeente Utrecht vindt dat de oplossing voor het vraagstuk nu eens niet uit de catalogi van leveranciers moet komen. Zijn idee is antwoorden te formuleren met de inbreng van zoveel mogelijk stakeholders: van winkeliers tot hulpdiensten, van stratenmakers tot stadarchitecten. Maar hoe breng je in zo’n uiteenlopend gezelschap co-creatie en zelfs échte innovatie tot stand?  

 

Probleem 

Het straatmeubilair is een belangrijke pijler in het leefbaar maken van de stad, door de groei van de stad neemt de vraag naar meer straatmeubilair exponentieel toe. Echter, huidig straatmeubilair is een eendimensionaal product. Door de groeiende stad, nieuwe behoeften van de klant en nieuwe technologische mogelijkheden is eendimensional straatmeubilair niet voldoende. 

 

Oplossing 

Het integreren van straatmeubilair en deze ‘slim’ en als ‘platform’ te maken, zorgt voor nieuwe ‘systeem’ oplossingen in de openbare ruimte waardoor beschikbare openbare ruimte efficiënter kan worden gebruikt en de tevredenheid van onze klanten wordt verhoogd.  

"“De outcome van het traject was ver boven verwachting: professionele en heldere input door gedreven en vakvolwassen mensen. Zo ontstaan daadwerkelijk nieuwe inzichten.”

 
– Fred Nuwenhuis,

Producteigenaar Straatmeubilair,

Gemeente Utrecht

Photo by Anna Hunko on Unsplash

Proces 

VANBLEND zet een kort maar stevig programma op, met in de kern een Design Sprint, waarin we de stakeholders koppelen aan een groep jonge industriële- en productontwerpers. In voorbereiding op de sprint hebben de designers tal van vernieuwende oplossingen geschetst (ideation). Die zijn tijdens de sprint sessie gepresenteerd, gevalideerd en verder uitgewerkt naar haalbare concepten op een hoger niveau. Door de samenwerking tussen stakeholders onderling en de designers is gebouwd aan onderling begrip voor ieders kijk op de openbare ruimte én eigenaarschap voor nieuwe oplossingen en ontwikkelingen. 

 

Straatpalen als een Platform (SAAP) 

Afzetpaaltjes zijn in zekere zin een ‘noodzakelijk kwaad’. Door de afzetpaal in te zetten als een “drager” van nuttige services maken we van de nood een deugd. De palen kunnen op allerlei manieren als servicepunt dienen en krijgen zo een meervoudig functie. Door ze modulair op te bouwen kan de service aangepast worden aan de plaats en het moment, tijdelijk of blijvend. Bewegwijzering, informatievoorziening, ondersteuning bij oriëntatie, aanpassing aan de omgeving, kostenbesparing, personalisering. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. En dat maakt het onder de juiste omstandigheden niet alleen acceptabeler dat er paaltjes staan – ze kunnen zelfs een aanwinst worden als interessante verrijking voor de openbare ruimte. 

 

Business Case & Resultaat 
  • Inzicht in de integratie van straatmeubilair 

  • Transformatie van het huidig aanbestedingsproces  

  • Opstarten van de “verslimming van meubilair”  (IoT) 

bottom of page