SPRINT NAAR VERNIEUWING

Vernieuwing

van kans naar tastbare uitkomst

Met een vijfdaagse venture sprint gaan we concreet, snel en met impact aan de slag om tot een oplossing te komen. In deze vertalen we de geformuleerde uitdaging naar een échte oplossing – inclusief een eerste validatie.. We verdiepen ons in de probleemstelling en onderzoeken kansen en mogelijkheden1. Door een slimme combinatie van design, conceptvorming én het testen van ideeën komen we tot een tastbare uitkomst.

Zinvolle innovatie komt vooral tot stand door op een andere manier naar vraagstukken te kijken.

Snel en meer impact

In plaats van maanden, kunnen we hierdoor in een paar dagen te weten komen of er geïnvesteerd kan worden in een nieuwe oplossing die werkt. We creëren hiermee snelheid, efficiency. En niet onbelangrijk: we activeren elkaar. Dat bevordert de samenwerking, het eigenaarschap en de sfeer onder deelnemende collega’s.

We werken in vijf dagen toe naar een interactief concept

Aan het eind van de Venture Sprint is er een interactief concept ontwikkeld in de vorm van een servicepropositie of productprototype, dat zichtbaar en tastbaar is, en dat is getest door échte gebruikers.