• August 29, 2019

Fleur Engelberts: “Focus op de eindgebruiker”

Fleur Engelberts: “Focus op de eindgebruiker”

Fleur Engelberts-Schram leerde de door design thinking gedreven ‘venture sprint’-methode door en door kennen in dienst van de uitvinders ervan: Google. Fleur heeft vele tientallen organisaties in binnen- en buitenland en uit vrijwel alle types bedrijvigheid in sprints van steeds 5 dagen geholpen hun complexe vraagstukken te doorgronden en aanpakken. Drie vragen over haar bijdrage aan de VANBLEND Business Booster, waar ze de deelnemers in een workshop de ins en outs van de venture sprint leert kennen.

Wat ga je overbrengen tijdens de Business Booster?
“Veel organisaties ontwikkelen nieuwe producten en services en proberen die dan in de markt te brengen. Meestal wordt er in het ontwikkelproces wel met kleine groepen mensen getest, maar pas nadat de innovatie is bedacht. Dat is eigenlijk te laat. Om succesvol te zijn is het belangrijk om de klant door-en-door te begrijpen en via co-creatie – dus samen met gebruikers – producten en services te ontwikkelen. Daardoor wordt de kans op succes veel groter. Het belangrijkste aspect van ondernemen is wat mij betreft dan ook het constant ontwikkelen voor en met de klant.”

Welke kansen biedt dit – om te beginnen voor de deelnemers aan de Business Booster?
Een van de belangrijkste kansen is dat je sneller bij antwoorden komt die gebruikers waarderen. Door te focussen op klanten en eindgebruikers en snel te testen hoe die jouw idee ontvangen, verspil je minder tijd aan ontwikkelingen die uiteindelijk niet waardevol blijken te zijn.

Wat is nodig om die kansen te verzilveren en in de praktijk waarde te realiseren?
Om kansen te verzilveren en succesvol te zijn, moeten we goed weten wat we precies willen weten en wat we precies willen bereiken. Met andere woorden: stel de juiste vragen en test de antwoorden grondig. Door aannames om te zetten in geteste kennis, genereer je waarde en kan je sneller schakelen.

Benieuwd wie er nog meer komt spreken? Lees dan de interviews met onze andere sprekers: Hans RobertusFreek KuinErik StamCindy Meervis.

 Meld je snel aan en ontdek hoe jij waarde kan creëren.